The Kitchen 

Kjøkkenet

Our food is Scandinavian inspired with pure simple flavors. The produce is the center of attention. We cherish local food and the menu follows the seasons. In the autumn we pick the mushrooms ourselves. Spruce shoots and clover acid in the spring, and in the summer we pick elderflower. We like to show you the beautiful ingredients we have right outside the door.

---

Maten vi lager er skandinavisk inspirert med rene enkle smaker. Råvaren skal være i fokus. For oss er det viktig at maten er kortreist og at menyen følger sesong. På høsten plukker vi så mye sopp vi klarer. Om våren, granskudd og kløversyre og på sommeren plukker vi hyllebærblomst. Gjennom menyen har vi lyst til å vise frem de fine råvarene vi har rett utenfor døren.

 


AUTUMN 2019 / HØST 2019

Some examples from the menu / Noen eksempler fra menyen